Werkwijze

Serene coaching is gespecialiseerd in het mentaal coachen en ondersteunen van werkzoekenden.
Tijdens het Empowerment coaching traject bij Serene Coaching komt de werkzoekenden achter de vaak al reeds in bezit zijnde competenties die belangrijk zijn op de huidige arbeidsmarkt. Zij worden hun kracht gezet doormiddel van mindset verandering. Wat wordt bewerkstelligd door onder andere NLP. Door de NLP-methodiek en verschillende fysieke oefeningen (denk hierbij bijvoorbeeld aan mindfull ademhalen), vindt er een nieuwe manier van denken plaats. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in woordgebruik, hoeveelheid energie en eigenwaarde. De werkzoekende betreedt op deze manier vol zelfvertrouwen en met meer zelfverzekerdheid de arbeidsmarkt.

Daarnaast leert de werkzoekende vaardigheden en krijgt tools om zich lekkerder in hun vel te blijven voelen, ook als het even tegenzit. Zo kunnen ze eventueel preventief actie ondernemen en voorkomt dit traject, daar waar mogelijk, terugval naar een uitkeringspositie.

Door allerlei omstandigheden lukt het sommige werkzoekenden niet om op de huidige arbeidsmarkt een baan te vinden terwijl er op dit moment in bijna alle sectoren een personeelstekort is.
 
De omstandigheden die de werkzoekende belemmert om een baan te vinden kunnen bestaan uit fysieke of mentale problemen. Vanuit onze praktijkervaring zien we dat het niet geloven in hun eigen kunnen, onzekerheid of geen zelfvertrouwen hebben vaak het gevolg zijn van onderliggend trauma en/of angsten. Vandaar dat wij bij Serene Coaching altijd op zoek naar de onderliggende oorzaken. Dit doen wij doormiddel van: 

Traumaverwerking

Aan de werkzoekende wordt in een veilige omgeving gevraagd om een aantal trauma’s op te noemen. Deze worden besproken en aan de werkzoekende wordt gevraagd elke les zij uit dit trauma willen meenemen en welke positieve emotie zij hieraan koppelen, dit vormt een anker voor de rest van het leven. Denk hierbij aan de positieve emoties zoals: zelfliefde, krachtig en zelfvertrouwen.

Familie opstelling

Een andere naam voor familieopstelling is Systemisch Werk. Er wordt gekeken welke patronen, gedragingen en belemmeringen de werkzoekenden laat zien in zijn gedrag en denkwijze. Deze worden zichtbaar gemaakt uit het systeem van herkomst. De werkzoekenden krijgt inzicht hoe het zich spiegelt in gezin, op de partner en/of kinderen en wat voor invloed het heeft in zijn/haar dagelijks leven. Uiteindelijk leert de werkzoekende om zich bewust te worden van het systeem en maakt een bewuste keuze om los te laten en zo in eigen kracht te gaan staan.

Empowerment

De werkzoekenden wordt tijdens de empowerment sessie weer in zijn kracht gezet. Er wordt gekeken naar de positieve eigenschappen van de werkzoekende en deze worden extra belicht. Ook zal de werkzoekenden een brief schrijven aan zijn/haar toekomstige zelf en aangeven waarom hij/zij trots is.

Emotie regulatie

Werkzoekenden die het moeilijk vinden om zich communicatief te uiten kroppen negatieve emoties vaak op. Tijdens de emotieregulatie sessies worden deze emotie op een veilige manier losgelaten onder begeleiding van de professionele boks -en empowerment coach.

Vitaliteit coaching

Lichamelijke klachten hebben een mentale oorzaak. De vitaliteit coach waar Serene Coaching mee werkt is een professionele fysiotherapeut die niet aan pijnbestrijding doet, maar direct de kern van de oorzaak aanpakt. Dit resulteert erin dat werkzoekenden na 2 tot 3 sessies al verholpen zijn aan het lichamelijke klachten. En zich hierdoor sneller kunnen richten op de stap richting de arbeidsmarkt.

Loopbaancoaching

Tijdens de loopbaansessie wordt er door de coachee antwoord gegeven de vragen:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Hoe kom ik daar?
Hoe gaat dit te werk?
Samen met de werkzoekenden wordt er een coaching plan opgesteld, waarin de verschillende methodieken in sessies worden verwerkt. Er wordt per werkzoekenden gekeken naar waar de blokkades liggen en waar extra aandacht aan moet worden besteed. Hiermee is elk coaching plan uniek en hierdoor levert Serene Coaching per werkzoekende maatwerk.

Unleash your infinite potential

Download this free audio training and get the clarity and confidence to build your dreams, on your terms.

Unleash your infinite potential

Download this free audio training and get the clarity and confidence to build your dreams, on your terms.